Adatvédelmi tájékoztató

www.kreativszakkor.hu weboldal és webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, valamint hírlevél és marketing célú üzenetek küldése.

Adatkezelő neve:
Balazsiné Balaskó Mária

Az adatkezelő címe:
7522. Kaposújlak, Kossuth Lajos utca 46.

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon: +36 20 5389563
Email: kapcsolat@kreativszakkor.hu

Az Adatkezelő online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védik a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. Az adatokat semmilyen más célra nem használja fel, kivéve, ha ezt Ön engedélyezi, például azzal, hogy kéri hírlevelünket. Csak hasznos információt és marketing célú üzeneteket küldök. Adatait nem adjom át senkinek.

Az adatkezelés jogalapja:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:
A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre:
a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja:
A megrendelések teljesítése és számlázás, valamint hírlevél és marketing célú üzenetek küldése amennyiben ehhez a vevő hozzájárul.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők:

 • Megrendelt termékek szállítását a Magyar Posta végzi:
  MPL – Magyar Posta – Kaposújlak Postapartner
  Központ: Magyar Posta Zrt.
  Cím: Budapest, X. ker., Üllői út 114-116.
  Telefon: 06-1-767-8282
  Email: az ugyfelszolgalat@posta.hu
 • A hírlevél küldése a ListaMester online hírlevél küldő szoftver segítségével történik.
  Üzemeltető: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.
  Cím: 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8.
  Weboldal: www.listamester.hu
 • Kapcsolattartó: Balazsiné Balaskó Mária
  Levélcím: 7522. Kaposújlak, Kossuth Lajos utca 46.
  Email: gyurmakalandok@kreativszakkor.hu
  Telefon: +36 20 5389563

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)